Een foto neem je niet, die schrijf je.
Een fotograaf ordent het licht als een schrijver zijn gedachtes.
Licht is zijn inkt en de lens is de pen
waarmee hij schrijft.
Maar soms is een pas beschreven- fotorolletje nog maar een schetsboekje.
Een moderne fotograaf neemt het laatste woord, met digi-taal kleurt hij het laatste hoofdstuk in.
Net zoals een foto niet gemaakt wordt in een zestigste seconde, beeldt een foto meer af dan het genomen moment.
Elk moment draagt zijn historie en toekomst met zich mee en op een foto zie je dat.
Alleen een bevroren beeld geeft zich geduldig bloot en staat het toe gelezen èn bekeken te worden.
© freek bersch